Kampanyalar

Dijital Medya Kampanyası Paket Detayları

Dijital Medya Kampanyası Paket Detayları ALAN ADI/DOMAİN ALIMI Satın alıma müsait .com uzantılı bir adet alan adı sizin için bir yıl süreli olarak satın alınacaktır. Paket üyeliğinizi bir yıl sonra yenilemek istediğinizde, alan adınızda bir yıl süreli olarak yenilenecektir. Paket…

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, mesafeli sözleşmelere ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, mesafeli sözleşmelere uygulanır. (2)…